Lesbrieven

Voor docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs zijn digitale lesbrieven beschikbaar voor klassikale behandeling van het onderwerp Het Philips-Kommando in Kamp Vught met drie categorieŽn leerlingen, t.w. 2 VMBO T, 3 HAVO-VWO en bovenbouw HAVO-VWO. De lesbrieven zijn het hoofdbestanddeel van het lespakket dat gratis wordt aangeboden. Zij zijn op deze website te downloaden. Bij de uitwerking van de lesbrief zullen de leerlingen vooral gebruik maken van het VERHAAL, zoals dat op deze website te vinden is.

Andere onderdelen van het lespakket zijn een speciale DVD ter introductie van het onderwerp tijdens de eerste les en het geÔllustreerde informatieboekje 'Licht in het Donker, Belevenissen en Achtergronden'. De sectieleiders geschiedenis bij een kleine 1.400 scholen voor voortgezet onderwijs hebben in maart 2008 op naam reeds een exemplaar van beide per post ontvangen.

Docenten kunnen beschikken over aan te vragen docentenhandleidingen met antwoordenbladen e.d. De instructie voor docenten en voor leerlingen voor het uitvoeren van de 0- en 1- meting (met vragen voor de leerlingen) is te downloaden van de website.

Individuele docenten kunnen een aanvraagformulier invullen en verzenden naar info@lespakkettenphk.nl. Zij ontvangen vervolgens per mail de docentenhandleiding e.d. voor een of meer leerlingencategorieŽn. Voorts kunnen op aanvrage een 'eigen' DVD en een aantal informatieboekjes per post toegezonden worden. Dit aantal boekjes is gemaximeerd op 5 voor 2 VMBO T en 3 HAVO-VWO, en op 10 voor bovenbouw HAVO-VWO. Dat laatste aantal kan bij behandeling met tweetallen leerlingen in grote klassen bij uitzondering ook 15 zijn. Het secretariaat van het Nationaal Monument Kamp Vught verzorgt de distributie.

Voor eventuele inhoudelijke vragen kunnen docenten zich tot info@philips-kommando.nl richten.