Welkom op de website van Het Philips-Kommando, Erfgoed van de Oorlog

Van februari 1943 tot september 1944 hebben zo'n 3.100 mannelijke en vrouwelijke gevangenen - waaronder 600 joodse - deel uitgemaakt van het Philips-Kommando. Zij hebben korte of langere tijd gewerkt bij de werkplaats die Philips binnen het prikkeldraad van het concentratiekamp Vught had gevestigd. Na lange aarzeling en na het overeenkomen van een grote mate van eigen zeggenschap gebeurde dat op dringend verzoek van de Nazi's. Achteraf gezien is dat voor veel van deze gevangenen een gelukkige beslissing geweest. Naast scheerapparaten en knijpkatten produceerden zij daar ook meer 'kriegswichtige' producten zoals radiobuizen.

Op deze site maakt u kennis met de lotgevallen van gevangenen en van anderen die bij het Philips-Kommando betrokken waren.

De Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught '43-'44 een subsidie toegekend in het kader van bovengenoemde Stimuleringsregeling. Het gaat daarbij om het Behouden en Toegankelijk Maken van met teloorgang bedreigd materiaal over de oorlogsjaren. In dit kader is door onze onderzoeker en anderen verzamelde informatie op audiocassettes en videobanden met interviews met overlevenden en andere betrokkenen voor het Behoud gedigitaliseerd en via een wegwijzerdatabase met transcripties van het gedigitaliseerd materiaal toegankelijk gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over het Philips-Kommando in Kamp Vught.
 


© 2024 Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught '43-'44


A A A