Op deze site vindt u een serie interviews, afgenomen van Nederlanders die het Philips-Kommando hebben overleefd. De interviews zijn uitgeschreven, doorzoekbaar gemaakt en op deze plaats te lezen.

Interviews zijn een subjectieve, historische bron; vooral als het gebeurtenissen betreft die ruim vijfenvijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het menselijke geheugen is immers selectief en flexibel, en kan zich ook nog eens aanpassen aan dominante herinneringstradities. Na de oorlog verworven kennis kan ongewild verweven worden met de eigen herinnering en daardoor een diffuus beeld scheppen. Tegelijk staan gebeurtenissen die iemands leven bepalend hebben beïnvloed voor altijd diep in het geheugen gegrift. De interviews dienen – hoe informatief en fascinerend ook - kritisch benaderd te worden. De kracht van deze vraaggesprekken ligt in de mogelijkheid de vele ervaringen onderling in vergelijkend perspectief te plaatsen, waarbij de (wetenschappelijk)onderzoeker de uit interviews verkregen informatie dient te toetsen aan andere historische bronnen.

Op dit moment zijn de interviews nog in een (te) ruwe vorm weergegeven. Geleidelijk zullen zij vervangen worden door een definitieve versie zonder fouten en onduidelijkheden.

 


© 2024 Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught '43-'44


A A A